fbpx

privacyverklaring

Elle Dawson Lifestyle Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.elledawson.nl
Fetha 11
3633CT Vreeland
elle@elledawson.nl

Elle Dawson is de Functionaris Gegevensbescherming van Elle Dawson Lifestyle Advies
Hij/zij is te bereiken via elle@elledawson.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Elle Dawson Lifestyle Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Na klikken op een advertentie van Elle Dawson Lifestyle Advies:
  – Anonieme gegevens over jouw activiteiten op onze website
  – Anonieme gegevens over de internetbrowser en apparaat type
 • Na aanmelding voor de nieuwsbrief, of gratis lessen:
  – Voor- en achternaam
  E-mailadres
 • Na aanschaf van een online cursus of indien je een klant bent:
  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via elle@elledawson.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Elle Dawson Lifestyle Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van de nieuwsbrief
– Afhandelen van betalingen
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Elle Dawson Lifestyle Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Elle Dawson Lifestyle Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elle Dawson Lifestyle Advies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Elle Dawson Lifestyle Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
  – Voor- en achternaam
  – E-mailadres
 • Zolang je deelnemer bent aan een online cursus of klant bent in het algemeen:
  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Bankrekeningnummer

Je gegevens worden opgeslagen in Autorespond. Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Autorespond is hier terug te vinden: https://www.autorespond.nl/site/veiligheid/
Ben je een klant dan worden je gegevens bewaard in het boekhoudprogramma Acumulus.

Zodra je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of je via e-mail afmeldt als deelnemer van de online academy of als klant, worden je gegevens verwijderd uit ons bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden
Elle Dawson Lifestyle Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Elle Dawson Lifestyle Advies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Elle Dawson Lifestyle Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar elle@elledawson.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Elle Dawson Lifestyle Advies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Elle Dawson Lifestyle Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Elle Dawson Lifestyle Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met elle@elledawson.nl